De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Vastersaegher

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Charles Vastersaegher
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Charles Vastersaegher

Cumuleo