De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Veillesse

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Veillesse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Veillesse

Cumuleo