De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Deschryver

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Victor Deschryver
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Victor Deschryver

Cumuleo