De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mathieu Desmet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Mathieu Desmet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Mathieu Desmet

Cumuleo