De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Veldekens

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Benoît Veldekens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Benoît Veldekens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Benoît Veldekens

Cumuleo