De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Jacques Desorme

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Jacques Desorme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Jacques Desorme

Cumuleo