De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yvan Destraix

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Yvan Destraix
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Yvan Destraix

Cumuleo