De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Detiffe

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Detiffe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Detiffe

Cumuleo