De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Devos

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Devos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Devos
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Devos

Cumuleo