De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patricia Venturelli

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Patricia Venturelli
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Patricia Venturelli

Cumuleo