De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Devreeze

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Freddy Devreeze

Cumuleo