De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Devreux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Devreux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Devreux

Cumuleo