De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Franz Dietz

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Franz Dietz
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Franz Dietz

Cumuleo