De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yvon Draux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Yvon Draux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Yvon Draux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Yvon Draux

Cumuleo