De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Drouart

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Drouart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Drouart

Cumuleo