De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Dubois

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Dubois
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Dubois
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Dubois

Cumuleo