De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Armand Dumonceau

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Armand Dumonceau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Armand Dumonceau

Cumuleo