De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bertha Dumont

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Bertha Dumont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bertha Dumont

Cumuleo