De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Dumoulin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Marie Dumoulin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Marie Dumoulin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Marie Dumoulin

Cumuleo