De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Dupont

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Dupont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Dupont

Cumuleo