De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Dupriez

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Dupriez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Dupriez

Cumuleo