De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Durieu

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Durieu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Durieu
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Durieu

Cumuleo