De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ronald Duval

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Ronald Duval
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Ronald Duval

Cumuleo