De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paulette Duvivier

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Paulette Duvivier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Paulette Duvivier

Cumuleo