De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Duyckaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Hubert Duyckaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Hubert Duyckaerts

Cumuleo