De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Basiel Eeckhout

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Basiel Eeckhout
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Basiel Eeckhout

Cumuleo