De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alfred Evers

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Alfred Evers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alfred Evers

Cumuleo