De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Faider

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door François Faider
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door François Faider

Cumuleo