De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Ferir

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Ferir
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Ferir

Cumuleo