De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alfredo Ferri

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Alfredo Ferri
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alfredo Ferri

Cumuleo