De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Fiers

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jan Fiers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jan Fiers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jan Fiers

Cumuleo