De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Fisenne

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Fisenne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Fisenne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Fisenne

Cumuleo