De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Flament

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Flament
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Flament
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Flament

Cumuleo