De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Flament

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Flament
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Flament

Cumuleo