De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marielle Floriduz

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marielle Floriduz
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marielle Floriduz

Cumuleo