De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Floymont

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Victor Floymont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Victor Floymont

Cumuleo