De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Foccroulle

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard Foccroulle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernard Foccroulle

Cumuleo