De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gaston Fontaine

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Gaston Fontaine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Gaston Fontaine

Cumuleo