De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Forest

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Forest
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Forest
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Forest

Cumuleo