De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilles Foret

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Gilles Foret
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Gilles Foret

Cumuleo