De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sylvie Foucart

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Sylvie Foucart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Sylvie Foucart

Cumuleo