De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Franceus

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Franceus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Franceus

Cumuleo