De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Axel François

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Axel François
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Axel François

Cumuleo