De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Frankignoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Frankignoul
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Frankignoul

Cumuleo