De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Cindy Franssen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Cindy Franssen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Cindy Franssen

Cumuleo