De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erwin Franzen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Erwin Franzen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Erwin Franzen

Cumuleo