De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Gaspard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Gaspard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Gaspard

Cumuleo