De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Geeraerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Georges Geeraerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Georges Geeraerts

Cumuleo