De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mark Geleyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Mark Geleyn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Mark Geleyn

Cumuleo