De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Generet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Generet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Generet

Cumuleo